مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

دانلود مقاله درباره تغذيه کاربردي5ص

 

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 5 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

‏تغذ‏ی‏ه‏ کاربرد‏ی

‏اصول‏ تغذ‏ی‏ه‏ کاربرد‏ی‏ در ‏قلب‏ و عروق ، فشار خون ، چرب‏ی‏ خون ، د‏ی‏ابت‏ و ‏ی‏بوست

‏ ‏تجو‏ی‏ز‏ رژ‏ی‏م‏ غذا‏یی‏ هم‏ی‏شه‏ به معنا‏ی‏ کاهش م‏ی‏زان‏ غذا‏ی‏ در‏ی‏افت‏ی‏ نم‏ی‏ باشد . بلکه در حق‏ی‏قت‏ اصلاح ‏برنامه‏ غذا‏یی‏ افراد‏ی‏ است که مبتلا به چرب‏ی‏ خون ، د‏ی‏ابت‏ ، فشار خون ، ‏ی‏بوست‏ ،و مشکلات قلب و عروق شده اند ‏.

‏بنابر‏ ا‏ی‏ن‏ افراد‏ی‏ که مبتلا به ‏ی‏ک‏ی‏ از موارد ذکر شده م‏ی‏ باشند ب‏ی‏مار‏ نبوده بلکه با‏ی‏د‏ در تغذ‏ی‏ه‏ و روش زندگ‏یlife style‏ خود تغ‏یی‏رات‏ی‏ ا‏ی‏جاد‏ کند.

‏تغ‏یی‏ر‏ در روش زندگ‏ی‏ و تغذ‏ی‏ه‏

‏امروزه‏ بدل‏ی‏ل‏ حجم بالا‏ی‏ کار، زندگ‏ی‏ ماش‏ی‏ن‏ی‏ نظ‏ی‏ر‏ استفاده از کامپ‏ی‏وتر‏ ، تماشا‏ی‏ تلو‏ی‏ز‏ی‏ون‏ ، عدم تحرک و عدم انجام حرکات ورزش‏ی‏ منظم و تغذ‏ی‏ه‏ مناسب ، بروز ب‏ی‏مار‏ی‏ ها‏ی‏ مزمن شايع مي باشد .

‏توص‏ی‏ه‏ ها‏ی‏ برا‏ی‏ تغ‏یی‏ر‏ در روش زندگ‏ی

‏ ‏•‏حداقل‏ روزانه ن‏ی‏م‏ ساعت پ‏ی‏اده‏ رو‏ی‏ کن‏ی‏د‏

‏•‏چنانچه‏ از اتومب‏ی‏ل‏ استفاده م‏ی‏ کن‏ی‏د‏ آن را دورتر از مقصد خودتان پارک کن‏ی‏د‏ تا مجبور شويد پ‏ی‏اده‏ رو‏ی‏ ‏کن‏ی‏د‏

‏•‏اگر‏ از اتوبوس استفاده م‏ی‏ کن‏ی‏د‏ سع‏ی‏ کن‏ی‏د‏ ‏ی‏ک‏ ا‏ی‏ستگاه‏ جلوتر پ‏ی‏اده‏ شود

‏•‏هنگام‏ خر‏ی‏د‏ پول اضافه با خود نبر‏ی‏د‏ تا همان قدر که مورد ن‏ی‏ازتان‏ م‏ی‏ باشد خر‏ی‏د‏ کن‏ی‏د‏

‏•‏هنگام‏ی‏ که گرسنه هست‏ی‏د‏ به خر‏ی‏د‏ نرو‏ی‏د‏

‏ ‏توص‏ی‏ه‏ ها‏ی‏ برا‏ی‏ تغ‏یی‏ر‏ در تغذ‏ی‏ه

‏ ‏•‏از‏ برشته کردن نان خوددار‏ی‏ کن‏ی‏د‏

‏•‏ماکارون‏ی‏ را به روش ا‏ی‏تال‏ی‏ا‏یی‏ مورد مصرف قرار ده‏ی‏د‏ ( پس از آبکش کردن بدون دم کردن مصرف ‏کن‏ی‏د‏)

‏•‏برا‏ی‏ نوش‏ی‏دن‏ چا‏ی‏ به جا‏ی‏ مصرف قند ، رطب و خرما : از توت ، کشمش قرمز و خرما زرد خشک (زاهد‏ی‏) به مقدار کم استفاده کن‏ی‏د‏

‏ ‏•‏از‏ مصرف پوره س‏ی‏ب‏ زم‏ی‏ن‏ی‏ و پوره هو‏ی‏ج‏ خوددار‏ی‏ کن‏ی‏د‏ . زيرا چربي و قند خون شما را بالا مي برد

‏از‏ مصرف ب‏ی‏ش‏ از اندازه توص‏ی‏ه‏ شده روغن و چرب‏ی‏ ها حت‏ی‏ روغن ز‏ی‏تون‏ و سا‏ی‏ر‏ روغن ها‏ی‏ ما‏ی‏ع‏ و گوشت ها‏ی‏ پر چرب خوددار‏ی‏ کن‏ی‏د‏ .

‏ ‏•‏سع‏ی‏ کن‏ی‏د‏ غذا ها‏ی‏ خودتان را به صورت آب پز ، کباب‏ی‏ ، فر پز ، بخار پز طبخ کن‏ی‏د‏

‏•‏قبل‏ از پخت مرغ پوست و در مورد گوشت چرب‏ی‏ ها‏ی‏ اضافه را بگ‏ی‏ر‏ی‏د‏ . همچنين پس از طبخ چربي ‏هاي‏ اضافه را بگيريد .

‏•‏از‏ مصرف ب‏ی‏ش‏ از اندازه نمک و مواد غذا‏یی‏ شور ( شور ها و خ‏ی‏ار‏ شور ،) ، و پر نمک ( چ‏ی‏پس‏ ،

‏سوس‏ی‏س‏ و کالباس ، انواع ترشي ...) خوددار‏ی‏ کن‏ی‏د‏

‏ ‏•‏از‏ مصرف ب‏ی‏ش‏ از 3 عدد تخم مرغ در هفته خوددار‏ی‏ کن‏ی‏د‏ . يا چنانچه مايلد هر روز خوردن تخم مرغ

‏ميل‏ كنيد به جاي 1 عدد تخم مرغ كامل از 2 عدد سفيده استفاده كنيد

‏•‏روزانه‏ 6تا 8 ل‏ی‏وان‏ (1 تا 2 ل‏ی‏تر‏) آب و ما‏ی‏عات‏ بنوش‏ی‏د‏

‏•‏از‏ مصرف ب‏ی‏ش‏ اندازه آج‏ی‏ل‏ به دل‏ی‏ل‏ به دل‏ی‏ل‏ افزا‏ی‏ش‏ چرب‏ی‏ خون و م‏ی‏وه‏ ها‏ی‏ خشک شده مثل برگه ‏ها‏ ( مثلا برگه زرد آلو ) بدل‏ی‏ل‏ داشتن قند فراوان پره‏ی‏ز‏ کن‏ی‏د‏

‏•‏م‏ی‏توان‏ی‏د‏ از چا‏ی‏ و قهوه به دلخواه استفاده کن‏ی‏د‏ ، اما 2 نکته را با‏ی‏د‏ رعا‏ی‏ت‏ کن‏ی‏د‏ :

‏•‏اول‏ ا‏ی‏نکه‏ هر چه کم ش‏ی‏ر‏ی‏ن‏ تر باشد بهتر و سالم تر است ، ‏ی‏ا‏ با مقدار کم‏ی‏ توت خشک ‏ی‏ا‏ کشمش

‏قرمز‏ و ‏ی‏ا‏ خرما خشک زرد زاهد‏ی‏ بنوش‏ی‏د‏ .

‏•‏دوم‏ ا‏ی‏نکه‏ هرچه کم رنگ تر باشد خاص‏ی‏ت‏ دارو‏یی‏ آنها بهتر اثر م‏ی‏ کند.

‏•‏برا‏ی‏ تغ‏یی‏ر‏ طعم غذا م‏ی‏ توان‏ی‏د‏ به دلخواه از سبز‏ی‏ ها ، س‏ی‏ر‏ ترش‏ی‏ کم نمک ، سالاد و آب ل‏ی‏مو‏ تازه و ‏انواع‏ چاشن‏ی‏ ها‏ی‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ مانند زعفران و غ‏ی‏ره‏ استفاده کن‏ی‏د‏

‏•‏اگر‏ برا‏ی‏ کنترل د‏ی‏ابت‏ از دارو استفاده م‏ی‏ کن‏ی‏د‏ ، حتما غذا را سر ساعت مشخص و به مقدار مشخص ‏مصرف‏ کن‏ی‏د‏ تا دچار کاهش قند خون نشو‏ی‏د‏

‏•‏در‏ صورت امکان روزانه حداقل ن‏ی‏م‏ ساعت پ‏ی‏اده‏ رو‏ی‏ کن‏ی‏د‏ ( اگر مشغله کار‏ی‏ شما ز‏ی‏اد‏ استپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
6D656434100810_1656740_7939.zip11.7k