مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم با عنوان حجم های منشوری - 15 اسلاید

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم با عنوان حجم های منشوری  - 15 اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم با عنوان حجم های منشوری پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم با عنوان حجم های منشوری پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم با عنوان حجم های منشوری پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم با عنوان حجم های منشوری این فایل فقط شامل تصاویر کل درس است که شامل نوشت هها هم می شود متن فوق تنها سه اسلاید از  است؛ پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم با عنوان حجم های منشوری   برای دانلود کل&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی - 10 اسلاید

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی - 10 اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی فایل شامل تصاویر کتاب است که متن آن را نیز شامل می شود پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های هندسی پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم حجم های ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان عبارت جبری - 14 اسلاید

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان عبارت جبری - 14 اسلاید پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان عبارت جبری پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان عبارت جبری پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان عبارت جبری پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان عبارت جبری بدست آوردن رابطه کلی برای محاسبه تعداد یا قیمت جبری : مثال : ورودی یک سالن پذیرایی300000تومان است و برای هر نفر 35000تومان . هزینه این تالار برای پذیرایی از     میهمان ؟   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان الگویابی -5 اسلاید

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان الگویابی -5 اسلاید پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان الگویابی  پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان الگویابی  پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان الگویابی  پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان الگویابی  پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان الگویابی  عبارت های جبری : الگوهای عددی : با توجه به شکل های زیر و الگویی که مشاهده می کنید ابتدا شکل پنجم را رسم و سپس جدول را کامل کن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان معادله - 12 اسلاید

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان معادله - 12 اسلاید پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان معادله پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان معادله پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان معادله پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان معادله پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان معادله مراحل حل معادله : .1ابتدا متغیرها را به یک سمت تساوی و مقادیر را به طرف دیگر تساوی منتقل می کنیم.پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم با عنوان معادله .2برای انتقال یک جمله ج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان عدد صحیح – ضرب و تقسیم - 12 اسلاید

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان عدد صحیح – ضرب و تقسیم - 12 اسلاید پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان عدد صحیح – ضرب و تقسیم پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان عدد صحیح – ضرب و تقسیم پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان عدد صحیح – ضرب و تقسیم پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان عدد صحیح – ضرب و تقسیم حاصلضرب عددهای روی رأس های مثلث روی هر ضلع نوشته شده است . جاهای خالی را پر کنید: دمای هوا در یکی از روستاهای آذربایجان 4 براب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان اعداد صحیح - 37 اسلاید

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان اعداد صحیح  - 37 اسلاید پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان اعداد صحیح پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان اعداد صحیح پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان اعداد صحیح پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان اعداد صحیح پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان اعداد صحیح اعداد صحیح همان طورکه جلسه پیش مطرح شد   , متناظر با حرکات پشت سر هم روی محور , می توان یک جمع نوشت ومشاهده کردیم پاسخ جمع و تفریقهای دبستانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان اعداد صحیح - 8 اسلاید

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان اعداد صحیح - 8 اسلاید پاورپوینت اعداد صحیح پاورپوینت اعداد صحیح پاورپوینت اعداد صحیح پاورپوینت اعداد صحیح پاورپوینت اعداد صحیح تفریق اعداد صحیح : برای انجام تفریق اعداد صحیح ،عبارت را به جمع می کنیم (اولی را نوشته و دومین عدد را قرینه می کنیم)پس حاصل جمع را بدست می آوریمپاورپوینت اعداد صحیح ضرب و تقسیم اعداد صحیح : برای انجام ضرب و تقسیم اعداد صحیح ابتدا از جدول تعیین علامت :علامت عبارت را تعیین کرده و پس یک ضر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان عددهای صحیح - 28 اسلاید

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان عددهای صحیح - 28 اسلاید پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان عددهای صحیح  پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان عددهای صحیح  پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان عددهای صحیح  پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان عددهای صحیح  پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم با عنوان عددهای صحیح  عدد های صحیح عددهای صحیح سه دسته اند: عددهای صحیح مثبت (همان عددهای طبیعی هستند) صفر عددهای صحیح منفی &bull ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل اول ریاضی هفتم با عنوان راهبردهای حل مسئله - 16 اسلاید

پاورپوینت فصل اول ریاضی هفتم با عنوان راهبردهای حل مسئله - 16 اسلاید پاورپوینت فصل اول ریاضی هفتم با عنوان راهبردهای حل مسئله  پاورپوینت فصل اول ریاضی هفتم با عنوان راهبردهای حل مسئله  پاورپوینت فصل اول ریاضی هفتم با عنوان راهبردهای حل مسئله  پاورپوینت فصل اول ریاضی هفتم با عنوان راهبردهای حل مسئله  پاورپوینت فصل اول ریاضی هفتم با عنوان راهبردهای حل مسئله  راهبرد رسم شکل :    کشیدن شکل مناسبی که مساله را حل کند یا به حل مسا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(62):