مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت استراتژی پوشش ریسک با قراردادهای آتی - 25 اسلاید

پاورپوینت استراتژی پوشش ریسک با قراردادهای آتی - 25 اسلاید پاورپوینت استراتژی پوشش ریسک با قراردادهای آتی پاورپوینت استراتژی پوشش ریسک با قراردادهای آتی پاورپوینت استراتژی پوشش ریسک با قراردادهای آتی پاورپوینت استراتژی پوشش ریسک با قراردادهای آتی پاورپوینت استراتژی پوشش ریسک با قراردادهای آتی §یک تعریف ساده از بازار مشتقات §بازار مشتقات بازاری است که: §مقدار معینی از یک دارایی پایه §با قیمت مشخصی به ازای هر واحد § ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد حسابداري حسابداري داراييهاي ثابت مشهود - 38اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري حسابداري داراييهاي ثابت مشهود - 38اسلاید پاورپوینت حسابداري داراييهاي ثابت مشهود پاورپوینت حسابداري داراييهاي ثابت مشهود پاورپوینت حسابداري داراييهاي ثابت مشهود پاورپوینت حسابداري داراييهاي ثابت مشهود پاورپوینت حسابداري داراييهاي ثابت مشهود بازيافت‌ مبلغ‌ دفتري‌‌ شرايطي‌ كه‌ به‌ تنهايي‌ يا درمجموع‌ مي‌تواند درصورت‌ تداوم‌ طي‌ چند سال‌ متوالي‌ منجر به‌ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد حسابداري گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف - 22 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف - 22 اسلاید پاورپوینت گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف  پاورپوینت گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف  پاورپوینت گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف  پاورپوینت گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف  پاورپوینت گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف  •هدف استاندارد هدف اين استاندارد، تجويز مبانى گزارشگرى اطلاعات مالى بر حسب قسمتهاى مختلف يك واحد تجارى است. اين اطلاعات در مورد انواع مختلف محصولات و خدما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد حسابداري بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی - 24اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری  واحدهای انتفاعی و دولتی - 24اسلاید پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری  واحدهای انتفاعی و دولتی پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری  واحدهای انتفاعی و دولتی پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری  واحدهای انتفاعی و دولتی پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری  واحدهای انتفاعی و دولتی پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری  واحدهای انتفاعی و دولتی پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مسائل قانونی وحرفه ای پزشکان –پرستاران و... - 69 اسلاید

پاورپوینت مسائل قانونی وحرفه ای پزشکان –پرستاران و... - 69 اسلاید پاورپوینت مسائل قانونی وحرفه ای پزشکان –پرستاران و... پاورپوینت مسائل قانونی وحرفه ای پزشکان –پرستاران و... پاورپوینت مسائل قانونی وحرفه ای پزشکان –پرستاران و... پاورپوینت مسائل قانونی وحرفه ای پزشکان –پرستاران و... پاورپوینت مسائل قانونی وحرفه ای پزشکان –پرستاران و...قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني (مصوب 5/3/54) ماده 1: هر كس شخص يا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مرگ -12 اسلاید

پاورپوینت مرگ  -12 اسلاید پاورپوینت مرگ پاورپوینت مرگ پاورپوینت مرگ پاورپوینت مرگ پاورپوینت مرگ پاورپوینت مرگ •انواع مرگ .1مرگ سلولی:(نکروز بافتی)اعمال حیاتی در سطح سلولی متوقف می شود و احتمال آسیب به بدن وجود دارد. .2مرگ جسمی:(بدنی)در آن اعمال حیاتی(تپش قلب و تنفس)متوقف می شود-توقف دائمی- .3مرگ ظاهری یا بالینی:به حداقل رسیدن فعالیت CNS .در این مورد تغییرات قابل برگشت است و برای بازگشت اعمال حیاتی 6 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت طراحي سازمان‌‌هاي آينده - 92 اسلاید

پاورپوینت طراحي  سازمان‌‌هاي آينده - 92 اسلاید پاورپوینت طراحي  سازمان‌‌هاي آينده پاورپوینت طراحي  سازمان‌‌هاي آينده پاورپوینت طراحي  سازمان‌‌هاي آينده پاورپوینت طراحي  سازمان‌‌هاي آينده پاورپوینت طراحي  سازمان‌‌هاي آينده روح سازمان هاي جديد   § وفاداري  نسبت به شركت (كه محصول فرهنگ سازماني است)، جاي خود را به تقيد به موفقيت كسب و كار داده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تفكر مثبت - 17 اسلاید

پاورپوینت تفكر مثبت - 17 اسلاید پاورپوینت تفكر مثبت پاورپوینت تفكر مثبت پاورپوینت تفكر مثبت پاورپوینت تفكر مثبت پاورپوینت تفكر مثبت l ضمير نا خودآگاه l ضمير ناخودآگاه يک کامپيوتر است که وروديهاي خود را از شش کانال دريافت مي کند . تمام اطلاعاتي که در هر لحظه انسان از طريق حواس پنجگانه خود دريافت مي کند , يک نسخه از آن نيز به ضمير ناخودآگاه مي رود. هم چنين در هر لحظه هر رشته فکري انسان و هر انديشه او يک نسخه اش به ضمير ناخو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران - 42اسلاید

پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران - 42اسلاید پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران پاورپوینت نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران شايستگي در فرهنگ قرآني و ديني: فرهنگ ديني: «فضيلت» براي فرد و جامعه، معادل شايستگي به كار مي رود. فضيلت به معني؛ زيادت، برتري و ضدنقص مي باشد. فرهنگ قرآني: دو نوع فضيلت داريم پاورپوینت نظام شايستگي در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تعهد سازمانی - 32 اسلاید

پاورپوینت تعهد سازمانی - 32 اسلاید پاورپوینت تعهد سازمانی پاورپوینت تعهد سازمانی پاورپوینت تعهد سازمانی پاورپوینت تعهد سازمانی پاورپوینت تعهد سازمانی Øفهرست Øمقدمه Øتعریف تعهد سازمانی Øانواع تعهد Øعوامل موثر بر تعهد سازمانی Øدیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی Øالگوهای تعهد سازمانی Øراهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی Øپرسشنامه تعهد سازمانی  &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تعهد سازمانی - 25 اسلاید

پاورپوینت تعهد سازمانی - 25 اسلاید پاورپوینت تعهد سازمانی پاورپوینت تعهد سازمانی پاورپوینت تعهد سازمانی پاورپوینت تعهد سازمانی پاورپوینت تعهد سازمانی lمفهوم تعهد سازمانی l     ابعاد تعهد سازمانی lمدل هایی از تعهد سازمانی lپرسشنامه های تعهد سازمانی lتحقیقات انجام شده در خارج lتحقیقات انجام شده در داخل lمنابع l lمفهوم تعهد سازمانی l lدرتحقیقات انجام شده درباره سازمان، سه نوع نگرش عمده بیشترین توجه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت سازمان یادگیرنده - 56 اسلاید

پاورپوینت سازمان یادگیرنده - 56 اسلاید پاورپوینت سازمان یادگیرنده پاورپوینت سازمان یادگیرنده پاورپوینت سازمان یادگیرنده پاورپوینت سازمان یادگیرنده پاورپوینت سازمان یادگیرنده ¡ فهرست ¡ تاریخچه ¡ تعاریف ¡ يادگيري و انواع آن ¡ انواع يادگيري سازماني ¡ مراحل یادگیری سازمانی ¡ فرایند یادگیری سازمانی ¡ تفاوت سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی ¡ اهداف سازمان یادگیرنده: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت تعارض و بحران - 18 اسلاید

پاورپوینت مدیریت تعارض و بحران - 18 اسلاید پاورپوینت مدیریت تعارض و بحران پاورپوینت مدیریت تعارض و بحران پاورپوینت مدیریت تعارض و بحران پاورپوینت مدیریت تعارض و بحران تعارض: تعارض از دیدگاه لورنز: اجزای تعارض:1- هویت گروهی2-تفاوت قابل مشاهده بین گروهها 3-ناکامی یااستیصال رقابت: تفاوت,رقابت,تعرض,بحران و جنگ فلسفه ها ی گوناگون تعارض: 1- دیدگاه مرکزی یا تئوری یگانگی 2- دیدگاه تکثرگرایی 3- دیدگاه افراطی(مارکس) 4- دیدگاه جاری &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت جلب حمايت همه جانبه در سلامت - 102سلای

پاورپوینت جلب حمايت همه جانبه در سلامت - 102سلای پاورپوینت جلب حمايت همه جانبه در سلامت پاورپوینت جلب حمايت همه جانبه در سلامت پاورپوینت جلب حمايت همه جانبه در سلامت پاورپوینت جلب حمايت همه جانبه در سلامت پاورپوینت جلب حمايت همه جانبه در سلامت n سر فصل های این جلسه .1 تعریف جلب حمايت همه جانبه .2 چرا جلب حمايت همه جانبه .3 فرآيند جلب حمايت همه جانبه .4 عناصر اساسی در جلب حمایت همه جانبه .5 چهارچوب فکری جلب حمایت همه جانبه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت تعارض - 14 اسلاید

پاورپوینت مديريت تعارض - 14 اسلاید پاورپوینت مديريت تعارض پاورپوینت مديريت تعارض پاورپوینت مديريت تعارض پاورپوینت مديريت تعارض تعریف و مفهوم تعارض: n تعارض در فرهنگ لغت فارسی به معنای رویارویی، معترض و مزاحم یکدیگر شدن و با هم اختلاف داشتن است. n کوتاه ترین تعریف تعارض از رابینز: n «وجود عدم توافق بین دو یا چند گروه» n تعارض مي‌تواند بدون درگیری و نزاع یا جنگ وجود داشته باشد. نزاع تنها یکی از اشکال تع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نیرویابی و جذب و گزینش - 24 اسلاید

پاورپوینت نیرویابی و جذب و گزینش - 24 اسلاید پاورپوینت نیرویابی و جذب و گزینش پاورپوینت نیرویابی و جذب و گزینش پاورپوینت نیرویابی و جذب و گزینش پاورپوینت نیرویابی و جذب و گزینش  مقدمه نیرویابی، جذب و گزینش به دو علت در سازمانها ضرورت می یابند؛ یکی توسعه اهداف سازمانها و دیگری ضایعات پرسنلی. توسعه هدفها معلول توسعه نیازهای جوامع است و ضایعات پرسنلی کاهشی است که به دلایل گوناگون، از قبیل بازنشستگی، از کارافتادگی، استعفا، فوت، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی - 50 اسلاید

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی - 50 اسلاید پاورپوینت مدیریت منابع انسانی پاورپوینت مدیریت منابع انسانی پاورپوینت مدیریت منابع انسانی پاورپوینت مدیریت منابع انسانی مطمئن میشوید که این شغل هنوز مورد نیاز است. بازنگری نتایج حاصل از آن شغل و در نظر گرفتن ویژگیهای آن. در نظر گرفتن معیارهای انتخاب با دقت. ایجاد آگهی برای سمت خالی در داخل و خارج سازمان. بازنگری درخواستها و تهیه فهرست کوتاه در مورد مصاحبه. مصاحبه با متقاضیان. انتخا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت درس چهاردهم اجتمایی هشتم - 7 اسلاید

پاورپوینت درس چهاردهم اجتمایی هشتم - 7 اسلاید پاورپوینت درس چهاردهم اجتمایی هشتم  پاورپوینت درس چهاردهم اجتمایی هشتم  پاورپوینت درس چهاردهم اجتمایی هشتم  پاورپوینت درس چهاردهم اجتمایی هشتم  پاورپوینت درس چهاردهم اجتمایی هشتم  تشکیلات حکومت سلجوقیان تشکیلات اداری و حکومتی خود را براساس تشکیلاتی که از سامانیان و غزنویان به جای مانده بود،پایه گذاری کردند. البته تشکیلات آن دوره ها نیز برگرفته از نظام اداری و حکوم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نمونه هايي ازحقوق زنان در غرب - 17 اسلاید

پاورپوینت نمونه هايي ازحقوق زنان  در غرب - 17 اسلاید پاورپوینت نمونه هايي ازحقوق زنان  در غرب پاورپوینت نمونه هايي ازحقوق زنان  در غرب پاورپوینت نمونه هايي ازحقوق زنان  در غرب پاورپوینت نمونه هايي ازحقوق زنان  در غرب ¢ زندگی هِدی لامر ¢ وی در 9 نوامبر سال 1914در اتریش زاده شد. در پانزده سالگی، به عرصه ی تئاتر و بازیگری راه یافت. پدر او قبل از جریان هلوکاست از دنیا رفت. بنا به ادعای سایت ویکی پدیا به دلیل شهرت او د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت بازاريابي - 24 اسلاید

پاورپوینت مديريت بازاريابي - 24 اسلاید پاورپوینت مديريت بازاريابي پاورپوینت مديريت بازاريابي پاورپوینت مديريت بازاريابي پاورپوینت مديريت بازاريابي ü üنیاز کمبودی است که توسط فرد احساس می شود یا به عبارت دیگر نیاز عبارت است از حالت محرومیت احساس شده در فرد که این  محرومیت آرامش و تعادل آدمی را بر هم می زده و در او انگیزه ای بر ارضای ان پدید می آورد. ü üدر زمینه نیاز تئوریهای مختلفی توسط صاحبنظران علم م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت سيگما 6 - پنجاه و سه اسلاید

پاورپوینت سيگما 6 - پنجاه و سه اسلاید پاورپوینت سيگما 6 پاورپوینت سيگما 6 پاورپوینت سيگما 6 پاورپوینت سيگما 6 .1شش سيگما يك ابزار مديريتی برای تغییر در سازمان، بر اساس نزديك شدن به خواست مشتري و كاهش ضايعات است؛ كم شدن ضايعات يعني هزينه كمتر و افزايش اعتماد و وفاداري مشتري، افزايش اعتبار توليد كننده به عنوان بزرگترين مسأله در رقابت توليدكنندگان كالا و خدمات. پاورپوینت سيگما 6 .2بهره گيري از شاخص آماري براي اندازه گيري قابليت ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت تعارض وتصميم گيري خلاق - 54 اسلاید

پاورپوینت مديريت تعارض وتصميم گيري خلاق - 54 اسلاید پاورپوینت مديريت تعارض وتصميم گيري خلاق پاورپوینت مديريت تعارض وتصميم گيري خلاق پاورپوینت مديريت تعارض وتصميم گيري خلاق پاورپوینت مديريت تعارض وتصميم گيري خلاق تامپسون  Thompson)): هررفتاري که ازجانب اعضاي يک سازمان به منظور مخالفت باساير اعضاء سربزند راتعارض مي نامند . توماس (Thomas) شرايطي که درآن مسائل مورد توجه دوطرف ناسازگار وناهماهنگ به نظر برسد . پاورپوینت مديريت تعارض وتصميم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت مشارکتی - 26 اسلاید

پاورپوینت مدیریت مشارکتی - 26 اسلاید پاورپوینت مدیریت مشارکتی پاورپوینت مدیریت مشارکتی پاورپوینت مدیریت مشارکتی پاورپوینت مدیریت مشارکتی n   مشارکت در تصمیم گیری یک مفهوم قدیمی اما با مفهوم سیاسی – اجتماعی تازه است       که راهکارهایی را برای حل برخی مسائل سازمانی  و مدیریتی ارائه میدهد.با توجه به       پذیرش فزاینده آن در کشورهای مختلف دیگر مشارکت &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع دیه و تفاضل دیه - 25صفحه

تحقیق آماده با موضوع دیه و تفاضل دیه - 25صفحه تحقیق آماده با موضوع دیه و تفاضل دیه تحقیق آماده با موضوع دیه و تفاضل دیه تحقیق آماده با موضوع دیه و تفاضل دیه تحقیق آماده با موضوع دیه و تفاضل دیه دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مبنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود. در اصطلاح فقهی دیه مقدار مالی است که از طرف قائل به اولیاء دم پرداخت می شود. در قتل عمدی با وجود در خواست ولی دم و امکان قصاص محلی برای پرداخت و مطالبه ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت دارايي هاي جاري - 610 اسلاید

پاورپوینت مديريت دارايي هاي جاري - 610 اسلاید پاورپوینت مديريت دارايي هاي جاري پاورپوینت مديريت دارايي هاي جاري پاورپوینت مديريت دارايي هاي جاري پاورپوینت مديريت دارايي هاي جاري    اصول سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري   1-2   1- اگر چه مقدار سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري روزانه متغيير است به منظور تجزيه و تحليل دارايي جاري متوسط ميزان سرمايه گذاري در دوره  زماني خاص مورد استفاده قرار دارد .  2- مي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تشویق خردسالان و نوجوانان به نماز - 9 اسلاید

پاورپوینت تشویق خردسالان و نوجوانان به نماز - 9 اسلاید پاورپوینت تشویق خردسالان و نوجوانان به نماز پاورپوینت تشویق خردسالان و نوجوانان به نماز پاورپوینت تشویق خردسالان و نوجوانان به نماز پاورپوینت تشویق خردسالان و نوجوانان به نماز مهارت مهم: یکی از هنرهای ادیان الهی معرفی خداوند برای بچه ها بوده است. این هنر نوعی مهارت است و لازم است آن را بیاموزیم و با توجه به کوشش دشمنان برای انحراف ملت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مرحله اول؛ زمینه سازی: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت فرايند آموزش مطابق با استانداردهاي بين المللي - 28 اسلاید

پاورپوینت مديريت فرايند آموزش مطابق با استانداردهاي بين المللي - 28 اسلاید پاورپوینت مديريت فرايند آموزش مطابق با استانداردهاي بين المللي پاورپوینت مديريت فرايند آموزش مطابق با استانداردهاي بين المللي پاورپوینت مديريت فرايند آموزش مطابق با استانداردهاي بين المللي پاورپوینت مديريت فرايند آموزش مطابق با استانداردهاي بين المللي • نياز سنجي برمبناي مدل PAQ • شناسايي و احصاء مشاغل و فرايندها • شناسايي شاغلين شغل • نيازهاي آموزشي شاغلين • ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت طراحي فرآيند ها -41 اسلاید

پاورپوینت طراحي فرآيند ها -41 اسلاید پاورپوینت طراحي فرآيند ها پاورپوینت طراحي فرآيند ها پاورپوینت طراحي فرآيند ها پاورپوینت طراحي فرآيند ها يك فرآيند دربرگيرنده چگونگي انجام كار و جريان يافتن فعاليت‌ها در يك سازمان يا واحد خاص مي‌باشد. يك فرآيند ممكن است: تعداد زيادي از ورودي‌ها را به يك خروجي واحد تبديل كند؛ مانند مونتاژ يك اتومبيل يك ورودي واحد را به چندين خروجي متفاوت تبديل كند؛ مانند تبديل نفت خام به ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت سندیکا - 6 اسلاید

پاورپوینت سندیکا - 6 اسلاید پاورپوینت سندیکا پاورپوینت سندیکا پاورپوینت سندیکا پاورپوینت سندیکا اولین سندیکاها در آغاز قرون هجدهم در انگلستان بوجود آمد. انگلستان آن زمان در اولین رده کشورهای سرمایه‌داری قرار داشت. در فرانسه در خاتمه قرن هیجدهم، در ایالات متحده آمریکا در اوائل قرن نوزدهم، و در آلمان در اواسط قرن نوزدهم سندیکاها تشکیل شدند. پاورپوینت سندیکا   در آن مرحلهٔ تکامل جامعهٔ سرمایه‌داری، سندیکاها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تبدیل زباله های قدیمی به پول با مطالعه موردی چندشرکت - 5 اسلاید

پاورپوینت تبدیل زباله های قدیمی به پول با مطالعه موردی چندشرکت - 5 اسلاید پاورپوینت تبدیل زباله های قدیمی به پول با مطالعه موردی چندشرکت پاورپوینت تبدیل زباله های قدیمی به پول با مطالعه موردی چندشرکت پاورپوینت تبدیل زباله های قدیمی به پول با مطالعه موردی چندشرکت پاورپوینت تبدیل زباله های قدیمی به پول با مطالعه موردی چندشرکت — تاریخچه زباله به پول — وجود ریشه‏های این مدل تجاری در یونان باستان — توجه ویژه به بازیافت زباله‏ها در حدود سال 1970 و با افزا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت صنعتي - 156 اسلاید

پاورپوینت مديريت صنعتي - 156 اسلاید پاورپوینت مديريت صنعتي پاورپوینت مديريت صنعتي پاورپوینت مديريت صنعتي پاورپوینت مديريت صنعتي •مديران خط مقدم Øسرپرستاني كه مسئول هدايت روزبروز و چهره به چهره عملكرد كاركنان عملياتي هستند. •مديران مياني Øمديران موجود بين مديران خط مقدم و مديران ارشد •مديران ارشد پاورپوینت مديريت صنعتي Øمديراني كه مسئوليت اتخاذ سياستها و تصميماتي را برعهده دارند كه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ایده یابی کالا تا تجاری سازی - 22 اسلاید

پاورپوینت ایده یابی کالا تا تجاری سازی - 22 اسلاید پاورپوینت ایده یابی کالا تا تجاری سازی پاورپوینت ایده یابی کالا تا تجاری سازی پاورپوینت ایده یابی کالا تا تجاری سازی پاورپوینت ایده یابی کالا تا تجاری سازی برای موفقیت یک محصول جدید باید مراحل ایده یابی کالا را به ترتیب و اصولی طی کرد. البته برای تضمین موفقیت بیشتر نزدیک شدن به مشتریان هدف و تحقیق پیرامون نیازها و خواسته های آنها و همچنین آشنایی با بازار و رقبا برای موفقیت محصول جدید بسیار مهم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مهارتهای مساله یابی و حل خلاق مسائل سازمانی - 177اسلاید

پاورپوینت مهارتهای مساله یابی و حل خلاق مسائل سازمانی - 177اسلاید پاورپوینت مهارتهای مساله یابی و حل خلاق مسائل سازمانی پاورپوینت مهارتهای مساله یابی و حل خلاق مسائل سازمانی پاورپوینت مهارتهای مساله یابی و حل خلاق مسائل سازمانی پاورپوینت مهارتهای مساله یابی و حل خلاق مسائل سازمانی  مردم دنيا (چيزها) را آن طور که هست نمی بينند بلکه آن طور می بينند که عادت دارند •خلاقيت: پاورپوینت مهارتهای مساله یابی و حل خلاق مسائل سازمانی • دنياي امرو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مبانی تفکر سیستماتیک - 49اسلاید

پاورپوینت مبانی تفکر سیستماتیک - 49اسلاید پاورپوینت مبانی تفکر سیستماتیک پاورپوینت مبانی تفکر سیستماتیک پاورپوینت مبانی تفکر سیستماتیک پاورپوینت مبانی تفکر سیستماتیک üدنیای اطراف ما از کل هایی به نام سیستم تشکیل شده است. üسیستمها خواصی دارند که صرفا ازجمع خواص اجزا تشکیل نمی شوند. üهدف سیستم تعیین کننده اجزاء مناسب و روابط مفید است. üمرز سیستم مجموعه اجزاء داخل سیستم را از اجزاء خارج سیستم جدا می کند. ü ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تولید ناب - 7 اسلاید

پاورپوینت تولید ناب - 7 اسلاید پاورپوینت تولید ناب پاورپوینت تولید ناب پاورپوینت تولید ناب پاورپوینت تولید ناب شیوه ساخت یا تولید "ناب “  (Lean) یک متد سیستماتیک بهبود مداوم بر پایه بررسی فرآیندهای کسب و کار و حذف زوائد از فرآیند است. تمرکز این شیوه، بر کاهش هزینه های اضافی، کاهش زوائد و بهینه سازی روال های ناکارآمد است.   اصطلاحات "ناب": پاورپوینت تولید ناب    تعریف مصرف کننده نهایی: فردی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت بررسي موضوعي مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در بخش كشاورزي و محيط زيست - 40اسلاید

پاورپوینت بررسي موضوعي مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در بخش كشاورزي و محيط زيست - 40اسلاید پاورپوینت بررسي موضوعي مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در بخش كشاورزي و محيط زيست پاورپوینت بررسي موضوعي مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در بخش كشاورزي و محيط زيست پاورپوینت بررسي موضوعي مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در بخش كشاورزي و محيط زيست پاورپوینت بررسي موضوعي مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در بخش كشاورزي و محيط زيست •كاهش تصدي‌گري دولت و تقويت بخش خصوصي •مباحث مربوط به شاخصهاي پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت کارآفرینی شرکتی - 42 اسلاید

پاورپوینت کارآفرینی شرکتی - 42 اسلاید پاورپوینت کارآفرینی شرکتی پاورپوینت کارآفرینی شرکتی پاورپوینت کارآفرینی شرکتی پاورپوینت کارآفرینی شرکتی   تجدید استراتژیک : تلاشهای کارآفرینانه شرکتی که منجر به تغییرات اساسی در استراتژی و ساختار سازمانها می شود    کسب و کار مخاطره آمیز شرکتی: تلاشهای کارآفرینانه شرکتی که منجر به ایجاد سازمانهای کسب و کاری درون سازمان  شرکت می شود.     هر دو این مفاهیم& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت کاآفرینی و عشایر و اقتصاد مقاومتی - 36 اسلاید

پاورپوینت کاآفرینی و عشایر و اقتصاد مقاومتی - 36 اسلاید پاورپوینت کاآفرینی و عشایر و اقتصاد مقاومتی پاورپوینت کاآفرینی و عشایر و اقتصاد مقاومتی پاورپوینت کاآفرینی و عشایر و اقتصاد مقاومتی پاورپوینت کاآفرینی و عشایر و اقتصاد مقاومتی u بهبود نوآوری مستمر و فراگیر در سازمانها در واقع نوعی کندو کاو منظم برای یافتن شیوه ها و پاسخ های نو به فشارها و تغییر و تحولات محیطی است. u در محیط های پیچیده و متحول امروزی واکنشهای تکراری برای رویارویی با تغییرات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت کارآفرین - 52 اسلاید

پاورپوینت مدیریت کارآفرین پاورپوینت مدیریت کارآفرین پاورپوینت مدیریت کارآفرین پاورپوینت مدیریت کارآفرین •کارآفرینی فراتر از شغل و حرفه است و شیوه ای برای زیستن می باشد و این مسأله تعریف کارآفرینی را بسیار مشکل کرده است . پاورپوینت مدیریت کارآفرین •واژه کارآفرینی از واژه فرانسوی Enterprenure به معنای متعهد شدن نشأت گرفته است و بنا بر تعاریف واژه نامه دانشگاهی وبستر: • کارآف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت چند تكنيك حل خلاق مسئله - 171 اسلاید

پاورپوینت چند تكنيك حل خلاق مسئله - 171 اسلاید پاورپوینت چند تكنيك حل خلاق مسئله پاورپوینت چند تكنيك حل خلاق مسئله پاورپوینت چند تكنيك حل خلاق مسئله پاورپوینت چند تكنيك حل خلاق مسئله چالش هايي كه سازمان هاي بازرگاني و مديران و كاركنانش تا دهه اول قرن 21 با آن روبرو خواهند شد كه د رتاريخ فعاليت هاي اقتصادي بي سابقه است. 5- تركيب نيروي كار تغيير مي يابد، چنانكه اين ارزش ها و انتظارات اعضاي آن تغيير مي يابد.   6- كمبود منابع، از آب گر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت كارآفريني - 39 اسلاید

پاورپوینت كارآفريني - 39 اسلاید پاورپوینت كارآفريني پاورپوینت كارآفريني پاورپوینت كارآفريني پاورپوینت كارآفريني موج اول: انتشار كتاب هايي در خصوص 1- زندگي كارآفرينان و تاريخچه شركت هاي آنها 2- چگونگي ايجاد كسب و كار شخصي 3- شيوه هاي سريع پولدارشدن پاورپوینت كارآفريني   موج دوم: ارايه رشته هاي آموزشي كارآفريني در مقاطع تحصيلي در حوزه هاي مهندسي و بازرگاني است.   موج سوم: افزايش علاقه مندي دولت به تحقيقات درز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی - 24 اسلاید

پاورپوینت مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی - 24 اسلاید پاورپوینت مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی پاورپوینت مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی پاورپوینت مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی پاورپوینت مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی پاورپوینت مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی  مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت بحران - 19 اسلاید

پاورپوینت مدیریت بحران - 19 اسلاید پاورپوینت مدیریت بحران پاورپوینت مدیریت بحران پاورپوینت مدیریت بحران پاورپوینت مدیریت بحران           تنها چیزی که امروزه در دنیای کسب وکار روشن و مشخص است این است که مدیران باید برای عدم اطمینان آماده باشند . بحرانها رویدادهای  ناگواری هستند  که می توانند  باعث افول  سازمانها شوند . حوادث 11سپتامبر نشان دادند که ما هیچ گاه&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت بازاریابی - 107 اسلاید

پاورپوینت مدیریت بازاریابی - 107 اسلاید پاورپوینت مدیریت بازاریابی پاورپوینت مدیریت بازاریابی پاورپوینت مدیریت بازاریابی پاورپوینت مدیریت بازاریابی پاورپوینت مدیریت بازاریابی  ضرورت بازاريابي Ø   تا زمانيكه فاصله توليد كننده و مصرف كننده كوتاه بود ،  توليد كننده از نيازها ، خواسته ها ، سـلايق ، آداب و رسوم مصرف كننده مطلع بود و به وجــود بـازاريابي و مديريت بازار نيـــازي احساس نمي شـد اما در شرايط اقتصادي ك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نتایج آن برای سازمان - 23 اسلاید

پاورپوینت نتایج آن برای سازمان - 23 اسلاید پاورپوینت نتایج آن برای سازمان پاورپوینت نتایج آن برای سازمان پاورپوینت نتایج آن برای سازمان پاورپوینت نتایج آن برای سازمان جنبه تاریک  رفتارها و انحراف مدیریت ، بالقوه برای سازمان نتایج خطرناکی می آورد .   در ارتقاء مدیران توانایی فنی ملاک است و مهارت های ارتباطی و مدیریتی در نظر گرفته نمی شود و مدیران متناسب با ویژگی های شخصیت رفتارهای ناکارمد را نشان می دهند . تا این اواخر ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(8):