مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم - 14 اسلاید

پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم - 14 اسلاید پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم  پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم  پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم  پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم  پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم  پیامد های حرکت ورقه ها : (1گسترش بستر اقیانوش (2 زمین لرزه (3آتش فشان (4چین خوردگی (5رشته کوه (6سونامی (آبتاز ) (7درزه و گسل پاورپوینت فصل هشتم علوم نهم  فرضیه گسترش بستر اقیانوس : هری هس این فر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل هفتم علوم نهم - 9 اسلاید

پاورپوینت فصل هفتم علوم نهم - 9 اسلاید پاورپوینت فصل هفتم علوم نهم پاورپوینت فصل هفتم علوم نهم پاورپوینت فصل هفتم علوم نهم پاورپوینت فصل هفتم علوم نهم پاورپوینت فصل هفتم علوم نهم گشتاور نیرو ( اثر چرخانندگی نیرو )      فاصله نقطه اثر نیرو تا مرکز چرخش          مقدار نیرو = گشتاورپاورپوینت فصل هفتم علوم نهم متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت فصل هفتم ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل 6 علوم نهم - 45 اسلاید

پاورپوینت فصل 6 علوم نهم - 45 اسلاید پاورپوینت فصل 6 علوم نهم پاورپوینت فصل 6 علوم نهم پاورپوینت فصل 6 علوم نهم پاورپوینت فصل 6 علوم نهم پاورپوینت فصل 6 علوم نهم 1- فشار ناشی از مایع در حال سکون تنها به فاصله از سطح آزاد مایع بستگی دارد و به شکل و حجم ظرف بستگی ندارد.   2- هرچه فاصله(عمق) از سطح آزاد مایع بیشتر شود، فشار آن بیشتر می شود.   3- فشار در نقاط هم عمق از سطح آزاد مایع یکسان است. اگر بر بخشی از مایعی که ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدل بهبود تطبیقی - 7 اسلاید

پاورپوینت مدل بهبود تطبیقی - 7 اسلاید پاورپوینت مدل بهبود تطبیقی پاورپوینت مدل بهبود تطبیقی پاورپوینت مدل بهبود تطبیقی پاورپوینت مدل بهبود تطبیقی واژه  Benchmarking از دو واژه Bench  به معنای نیمکت و Mark به معنای نشانه گذاری تشکیل شده است. این واژه اولین بار توسط کلابر (Clobbers ) یک تولید کننده کفش در ادبیات مطرح شد. این تولید کننده کفش، پاهای زنان و مردان را بر روی یک نیمکت قرار می داد و با علامت گذاری پاه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری - 149 اسلاید

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری - 149 اسلاید پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری  محیط زیست داری مفهومی جامع است.درحالی که شهروشهرسازی تصویر محدودی ارآنرااذهان زنده میکند.مفهوم محیط محیط زیست،شهروشهرسازی وتمام آنچه راکه ازاین پدیده می شناسیم دربر میگرد. احساس لزوم تثبیت دریک نقطه واحتیاج به زندگی در یک نقطه واحتیاج به زندگی درکنار یکدی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عنوان محاسبه ی عبارت توان دار و ساده کردن عبارت های توان دار - 24 اسلاید

پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عنوان محاسبه ی عبارت توان دار و ساده کردن عبارت های توان دار - 24 اسلاید پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عنوان محاسبه ی عبارت توان دار و ساده کردن عبارت های توان دار پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عنوان محاسبه ی عبارت توان دار و ساده کردن عبارت های توان دار پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عنوان محاسبه ی عبارت توان دار و ساده کردن عبارت های توان دار پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عنوان محاسبه ی عبارت توان دار و ساده کردن عبارت های توان دار پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عنوان توان - 10 اسلاید

پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عنوان توان - 10 اسلاید پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم  پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم  پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم  پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم  پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم  قوانین توان :پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم  الف) هر عدد به توان یک برابر خودش است و عددی که توان ندارد ، می توان توان 1 را برای آن در نظر گرفت .پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم  ب) هر عدد غیر صفر به توان صفر برابر 1 است . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عنوان تعریف توان - 6 اسلاید

پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عنوان تعریف توان  - 6 اسلاید پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عنوان تعریف توان پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عنوان تعریف توان پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عنوان تعریف توان پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عنوان تعریف توان پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عنوان تعریف توان این فایل تنها حاوی تصاویر کل صفحات درس است که شامل متنها هم می شود برای دانلود کل پاورپوینت فصل 7 ریاضی هفتم با عنوان تعریف توان از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم با عنوان حجم و سطح - 9 اسلاید

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم با عنوان حجم و سطح - 9 اسلاید پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم با عنوان حجم و سطح پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم با عنوان حجم و سطح پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم با عنوان حجم و سطح پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم با عنوان حجم و سطح پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم با عنوان حجم و سطح با حرکت یک سطح در فضا ، حجم ساخته می شود به این کار دوران حول محور دوران گوییم . اگر مستطیلی را حول طول یا عرض آن دوران دهیم ، استوانه شکیل می شود . نک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مساحت جانبی و کل - 12 اسلاید

پاورپوینت مساحت جانبی و کل  - 12 اسلاید پاورپوینت مساحت جانبی و کل پاورپوینت مساحت جانبی و کل پاورپوینت مساحت جانبی و کل پاورپوینت مساحت جانبی و کل پاورپوینت مساحت جانبی و کل به مجموع مساحت های وجه های جانبی یک منشور ، مساحت جانبی آن منشور می گوییم . مساحت جانبی یک منشور از رابطه زیر به دست می آید . ارتفاع    محیط قاعده = مساحت جانبی منشور h        قاعده p = جانبی s a   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(62):